Ronan Bakker

Mijn naam is Ronan Bakker.

Als universitaire uitvaller richt ik mij op het zelf leren. Het houdt in dat ik gebruik maak van open source kennis en boeken. En informatica is nou het uitgelegen vak om digitaal te studeren. Ik heb mijzelf inmiddels de programmeertalen PHP, JavaScript, Java, HTML5 en CSS3 eigengemaakt.

Tevens ben ik een beeldende schepper en ontwerper. Ik ben een deskundige foto en videobewerker.

Dit digitale oord acht ik handig om de uitwerkingen van raadsels in de sterrenkunde uit te werken. Mijn eigen oplossingen voor opgaven - stap voor stap, met de vraag erbij en de nodige informatie - staan dus hier op de site.

Over KrachtenEU

Op deze site staan onder andere alle apps waar ik een ontwikkelingsaandeel in heb, beta wetenschappelijke handleidingen, en filosofische bedenksels.

KrachtenEU is een platform ter voorbereiding van het verbreden van de horizon der mens in de Melkweg. Het is geïnteresseerd in de vraag hoe je energie, materie en wetenschappelijk onderzoek kunt inzetten. En hoe je verschijnselen kunt terugdenken tot basiswetten.

Het Ceres onderzoek is de eerste fase van een grootschalig plan. Doorbreek de grenzen van wat je je kunt voorstellen. De mens is niet beperkt tot alleen de Aarde, maar ook Ceres verdient mijn aandacht.

Alle papers zijn eigendom van Ronan Bakker onder naam van KrachtenEU. Het is niet toegestaan ze in welke vorm dan ook over te nemen, hetzij ten dele, hetzij in gehele. Tot KrachtenEU behoren de website, Facebook pagina en Linkedin Pagina.
Suggesties ter verbetering van deze website en de inhoud ervan mogen worden ingediend bij mij persoonlijk. Dit wordt zeer op prijs gesteld.

KrachtenEU is niet verantwoordelijk voor de inhoud van externe links.

Binnenkort wordt het mogelijk om de nieuwsbrief per mail te ontvangen. Maar dit is een Functie op Aanvraag. Vandaar dat er nu nog geen nieuwsbrief is. U kunt de nieuwsbrief aanvragen door op de betreffende knop te klikken. Deze leidt je naar een extern Google Formulier. Reacties zijn alleen voor mij bestemd.

KrachtenEU is een groene private onderneming, met als hoofddoel wetenschappelijk onderzoek. Ik stimuleer aandacht voor duurzaamheid, ook bij projecten gebonden aan KrachtenEU.

Facebook