Steekhouder beheer #2: Richt u uw beheer in

Door Ronan Bakker – Deze handleiding is een vervolg op handleiding #1, die u hier kunt vinden. Beide handleidingen zijn onderdeel van “Steekhouder beheer”, waarover u kunt leren namens KrachtenEU.  In deze tweede handleiding leert u, hoe u in uw woningcorporatie uw steekhouder beheer kunt inrichten. Uw steekhouder beheer inrichten Steekhouders zijn op uw corporatie invloed uitoefenende belanghebbenden. Met hen kunt u uw strategische beleid bepalen. Maar hoe en in

Nieuw! De handleiding "Steekhouder beheer"

Door Ronan Bakker – Nieuw in corporatieland is het laten meedoen van steekhouders met uw corporatie. Namens KrachtenEU is het nu mogelijk voor u om te leren hoe u uw corporatie gereedmaakt voor steekhouders in de handleiding “Steekhouder beheer”. Het voordeel van steekhouder beheer Steekhouders zijn belanghouders van uw corporatie. Zij kunnen een grote invloed uitoefenen op uw woningcorporatie. Bijvoorbeeld kunnen zij hulp bieden, wanneer u de maatschappelijke strategie dient te

Punten vereist voor vrije sector

Door Ronan Bakker – Valt uw woning in de vrije sector, dan mag u helemaal zelf de huurprijs bedenken, die u wilt vragen ervoor. Er geldt een puntensysteem, dat de hoogst mogelijke huurprijs die u kunt vragen bepaalt. Eisen vrije sector Bij dat puntensysteem geldt hoe meer punten uw woning heeft, des te hoger de huurprijs wordt. Er zijn ten minste 146 punten nodig voor uw woning om in de

Bewaakt u uw privacy als corporatie

Door Ronan Bakker – Weet u zoals de helft van de woningcorporaties volgens het BDO onderzoek niet over de Europese privacywetgeving, haar intrede gedaan hebbende op 14 april dit jaar, dan is het voor u dringend zaak aan haar gehoor te geven. In Europa wordt heden ten dage privacy meer en meer belangrijk geacht. Zodoende dient u als corporatie uw IT stelsels op orde te hebben. Hoe is de wet over

Maakt u nu een beleggingsstatuut aan

Door Ronan Bakker – Doet u als woningcorporatie aan beleggen, dan is het verplicht een beleggingsstatuut op te stellen. Deze regel geldt vanaf 1 februari 2015. De corporatie moet in het statuut beschrijven hoe zij is ingericht als het gaat om beleggen. Een corporatie belegt volgens het ministerie als zij in haar financiële beheer beleggingen gebruikt en als zij haar liquide middelen tijdelijk uitzet voor een periode van minder dan drie

Aandachtspunten zoeken naar huurwoning

Door Ronan Bakker – Zoekt u naar een huurwoning? Vanaf 1 juli dit jaar zijn de bedragen aangepast. Hiermee kunt u bepalen voor welke huurwoningen u in aanmerking komt. Deze bedragen gelden tot 30 juni 2017. Drie groepen Huurwoningen zijn verdeeld in drie groepen. De eerste groep bevat woningen met een huur tot €576,87. De tweede groep bevat woningen met een huur tussen €576,88 en €618,24. En de laatste groep bevat

Wat betekent de nieuwe liberalisatiegrens voor u?

Door Ronan Bakker – Huurtoeslag is een belangrijk middel. Dankzij de huurtoeslag worden woningen voor lagere inkomensgroepen betaalbaar. In 2015 geldt de liberalisatiegrens, die bepaalt wanneer u binnen zo’n lagere inkomensgroep valt. Maar wat betekent die grens eigenlijk voor u? Hoogte liberalisatiegrens Als uw maandhuur van uw woning lager is dan 710,68 euro, komt u in aanmerking voor huurtoeslag. Dit bedrag is de liberalisatiegrens. Als uw maandhuur hoger is, valt u buiten

5 Wetswijzigingen

Er gaan vanaf 1 januari 2016 een aantal zaken veranderen in de woningmarkt. Er vinden dan namelijk wetswijzigingen plaats. Ik noem er vijf. Het aftrekpercentage en de Loan-to Value dalen Het maximale percentage, waarmee je de hypotheekrente, de rente die bijvoorbeeld de bewoner/eigenaar, de gever van de hypotheek, is verschuldigd aan de bank, de nemer van de hypotheek, aftrekt daalt van de huidige waarde van 51% naar 50,5%. Dat is een

De herzieningswet is werkzaam

Door Ronan Bakker – Op 1 juli van dit jaar is de Herzieningswet toegelaten instellingen volkshuisvesting in werking getreden. Deze wet heeft als gevolg dat woningcorporaties aanbestedingsplichtig worden. De Aanbestedingswet 2012 en de Europese regelingen hebben dit bepaald voor de corporaties. Zijn woningcorporaties een publieksrechtelijke instelling? Om dat te weten te komen, is voor hen een op Europa gerichte blik nodig. Het Hof van Justitie van de Europese Unie hanteert namelijk een

Het platteland, een geschikte plek voor jongeren?

Iedere plek heeft natuurlijk zijn eigen aantrekkingskracht. Maar willen jongeren blijven wonen op het platteland? Volgens het Belgische KLJ willen zij dat wel. Tenminste het grootste gedeelte van hen vindt het boerengebied een goede mogelijkheid. Dat volgt uit de gegevens die het KLJ over jongeren, die daar wonen, heeft verzameld. Reken je mee? In het onderzoek van het KLJ onder 619 plattelandsjongeren staat dat maar liefst 95% van hen aangeeft, dat zij

Nieuwe woningwet: herwaardering woningbezit

Door Ronan Bakker – In de nieuwe Woningwet staat dat woningcorporaties hun woningbezit over 2016 moeten waarderen. Zij moeten dat volgens de wet doen op basis van de marktwaarde in verhuurde staat. Dat betekent dat de corporaties de waarde van hun vastgoed bepalen op grond van wat het vastgoed waard is, als de corporatie het door exploiteert. Door exploitatie betekent dat een corporatie verhuurt zonder dat zij leegstaande woningen verkoopt of

Woonomstandigheden verbeteren

Door Ronan Bakker – Jongeren vallen meestal buiten doelgroepen, die door onderzoekbureaus worden onderzocht op grond van onder andere levensstijl. Dit komt omdat de jongeren matig politiek georganiseerd zijn. Hoe zouden woningcorporaties er toch voor kunnen zorgen dat de levensstijl en woonomstandigheden van deze jongeren verbeterd wordt? Oplossingen voor woonomstandigheden Er zijn een aantal oplossingen mogelijk voor het verbeteren van deze omstandigheden. Een van die oplossingen is het aantrekkelijker maken van

WOZ waarde van sociale huurwoningen

Door Ronan Bakker – Vanaf 1 oktober telt de WOZ waarde van een woning mee in de berekening van het aantal punten. Woningcorporaties berekenen de maximale huurprijs, die zij mogen rekenen voor een sociale huurwoning. Die berekening verrichten zij met behulp van een puntensysteem, dat de overheid heeft ontwikkeld. Het systeem geeft de kwaliteit van een huurwoning in punten weer. Wat is een WOZ waarde? Een WOZ waarde is de

Zonnepanelen tellen mee in WOZ waarde

Door Ronan Bakker – Wanneer u de WOZ waarde van uw eigendom berekent, dan is het voor u van belang alle voor de waarde van toepassing zijnde onderdelen mee te nemen. Onder deze groep onderdelen vallen zonnepanelen. Vijf gevallen Er zijn vijf gevallen waarin een werktuig niet in aanmerking komt voor de werktuigenvrijstelling. In dat geval wordt het wel meegenomen in de berekening van de WOZ waarde. Het werktuig moet

Bart Verhoeven over derde ruimtes

Door Ronan Bakker – Onder derde ruimtes vallen onder andere cafés, uitgaansgelegenheden en winkels. Volgens planoloog Bart Verhoeven, aan wie ik voor mijn platform de vraag heb gesteld in hoeverre derde ruimtes belangrijk zijn voor jongeren, zijn ze niet zozeer in de stad, maar vooral in dorpen ontzettend belangrijk. Deze bewering heeft hij gegrond op zijn ervaring met twee plaatsen waar hij heeft gewoond en woont, een dorp en een groot dorp

Woningdelen

Door Ronan Bakker – Als een woning geschikt is voor meer mensen dan is hij niet beschikbaar voor minder mensen vanwege het overschot aan ruimte. Maar volgens de gemeente Bierbeek in België hoeft dit geen belemmering te zijn. Zij stellen namelijk woningdelen voor. Wat is woningdelen? Woningdelen is een woonvorm waarbij een groep bewoners in verschillende woningen van gemeenschappelijke voorzieningen gebruikmaken. Je deelt de voorzieningen dus met meerdere personen. De betekenis van

Bedrijfsopvolgingsregeling voor de landbouw

Door Ronan Bakker – Op 18 februari 2015 is het ROZ-model, dat verhuurders van kantoorruimte kunnen gebruiken, gewijzigd. Het oude model stamt uit 2003. Verbeteringen Het nieuwe model is in een aantal opzichten verbeterd. Ten eerste is de begrijpelijkheid ervan voor niet-juristen vergroot. Ten tweede is de flexibiliteit verbeterd, zodat je  misverstanden kunt voorkomen. Ten derde maakt het overwegingen van verhuurders mogelijk. Waar moet je op letten? Als je het